آموزش مالی و سرمایه گذاری

رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه بین المللی

کره شناور بالای دست

جنبه های زیادی در وب وجود دارد که رفاه رو به رشدی را همزمان با پیشرفت جهانی پیوند میدهد. یکی از راه هایی که توسعه اقتصادی به پیشرفت جهانی کمک میکند، در دسترس قرار دادن فرصت ها، منابع و پاداش های بیشتر برای کسانی است که برای بهبود خود و جوامع خود تلاش میکنند.

افزایش تجارت و سرمایه گذاری میتواند نوآوری فن آوری، انتقال دانش و یکپارچگی منطقه ای را ارتقا دهد، در حالی که زیرساخت های بهتر می تواند توانایی افراد را برای جابجایی، ارتباط با یکدیگر و دسترسی به بازارها بهبود بخشد، که همه اینها منجر به درآمدهای بالاتر و در نتیجه، ارائه خدمات بهتر میشود. با این حال، نابرابری ها، آسیب پذیری ها و عوامل خارجی ناشی از گسترش اقتصادی میتواند تهدیدی برای توسعه بین المللی باشد.

تعریف رشد اقتصادی و توسعه بین المللی

سلامت افراد، جوامع و اکوسیستم ها همگی به طور کلی تحت تأثیر وضعیت اقتصاد و وضعیت جهان قرار دارند، به همین دلیل است که این دو به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند.

افزایش تولید و تقاضا برای کالاها و خدمات یک کشور در طول زمان همان چیزی است که اقتصاددانان آن را رشد اقتصادی مینامند و میتوان آن را با نگاهی به معیارهایی مانند اعداد حاصل از نتایج تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی تعیین کرد. تولید ناخالص ملی مجموع درآمدهای داخلی و خارجی دریافتی شهروندان یک کشور در طول یک سال معین است، در حالی که تولید ناخالص داخلی ارزش تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل کشور در آن سال است.

تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی اسمی در مقادیر جاری بیان میشوند، در حالی که تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی واقعی پس از تعدیل تورم در قیمت های ثابت بیان میشوند. تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی سرانه معیارهایی از تولید اقتصادی هستند که جمعیت یک کشور را با تقسیم تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی بر تعداد کل ساکنان اندازه گیری میکنند.

این معیارها اغلب در مقایسه توسعه اقتصادی و کیفیت زندگی در سطح بین الملل استفاده میشوند. هدف توسعه بین المللی بهبود سطح زندگی مردم در کشورهای توسعه نیافته با تمرکز بر بهداشت، آموزش، برابری جنسیتی، کاهش فقر و پایداری محیط زیست است. توسعه اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه بین المللی است.

سایر زمینه های اصلی شامل جنبه های اجتماعی و سیاسی، تنوع فرهنگی و قومی و حقوق بشر است.

کار گروه افراد حرفه ای بین المللی

کار گروه افراد حرفه ای بین المللی

اثرات مثبت رشد اقتصادی بر توسعه بین المللی

همانطور که رشد اقتصادی فرصت ها، منابع و انگیزه های بیشتری برای توسعه انسانی ایجاد میکند، میتواند به توسعه جهانی کمک کند. حوزه سلامت از جمله رشته‌هایی است که توسعه بین المللی و اقتصادی در آن تاثیر مثبتی داشته است.

با بررسی در این حوزه دریافتند که بهبودهای مبتنی بر درآمد در مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه، بهداشت باعث کاهش عوارض و مرگ و میر میشود.

اگر موضوع این تحقیق و توسعه ها بیشتردر مورد رشد اقتصاد باشد، فناوری‌های بهداشتی مانند واکسن‌ها، داروها، دستگاه‌های تشخیصی و پزشکی، میتوانند به مردم کمک کنند تا زندگی طولانی‌تر، سالم‌تر و با کیفیت‌تری داشته باشند. مفاهیم آموزشی حوزه دیگری است که همگام با توسعه بین المللی میتواند از رشد اقتصادی بهره مند شود. افرادی که پول دور ریختنی بیشتری دارند ممکن است بتوانند در زمینه سرمایه گذاری در آموزش مالی جوانان، یا بهبود کمیت و کیفیت آموزش آن منابع بیشتری را به آموزش خود و فرزندانشان اختصاص دهند.

به عنوان مثال، بانک جهانی طی تحقیقاتی دریافت که افزایش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه با افزایش 0.8 درصدی ثبت نام در مدارس ابتدایی مرتبط است. علاوه بر این، افزایش تقاضا برای کارگران ماهر ممکن است افراد را به ادامه تحصیل و مشاغل آینده تشویق کند. ترویج برابری جنسیتی روش دیگری است که در آن توسعه اقتصادی به طور مثبت به توسعه بین المللی کمک میکند.

درآمد و قدرت زنان در خانواده ها و جامعه میتواند در صورت دسترسی به منابع بیشتر در امر مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی از جمله اشتغال، کارآفرینی و کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، افزایش رفاه می تواند به کاهش فقر کمک کند. اگر مردم پول بیشتری داشته باشند، نگران سقوط در فقر مطلق نخواهند بود.

بر اساس تحقیقات بانک جهانی، برای مثال، افزایش 10 درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه با کاهش 3.6 درصدی فقر شدید همراه است. فقر نسبی که به عنوان درآمد کمتر از متوسط تعریف میشود، میتواند همزمان با توسعه اقتصادی کاهش یابد و به کاهش انزوای اجتماعی و نابرابری درآمد کمک کند.

به عنوان مثال، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دریافت که به ازای هر ده درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه، فقر نسبی 1.8 درصد کاهش می یابد. علاوه بر این، یک اقتصاد پر رونق میتواند به حفاظت از منابع طبیعی سیاره زمین کمک کند. اگر مردم پول کافی برای سرمایه ‏گذاری در منابع انرژی تجدید پذیر، محصولات غذایی ارگانیک و خودروهای الکتریکی داشته باشند، میتوان ردپای انتشار گازهای گلخانه ای را در محیط زیست کاهش داد.

بحث چهار کارمند درباره توسعه اقتصادی

بحث چهار کارمند درباره توسعه اقتصادی

عواملی که به رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه بین المللی وابسته هستند

همبستگی مثبت یا منفی بین توسعه اقتصادی و پیشرفت جهانی، ذاتی یا خطی نیست، بلکه نتیجه چندین عامل تأثیرگذار است، از جمله:

  • کیفیت، انصاف و طول عمر رشد اقتصادی.
  • سیاست ها، نهادها و چارچوب های سازمانی که محرک رشد اقتصادی هستند.
  • حقوق مردم، عاملیت و مشارکت در روند رشد اقتصادی.

نحوه تولید، توزیع و تداوم رشد اقتصادی در طول زمان همگی از جنبه های کیفیت، توزیع و پایداری آن است. برای پیشرفت جهانی، همه اشکال رشد یکسان ایجاد نمیشوند.

اگر رشد اقتصادی بر استخراج منابع طبیعی، تولید کم ارزش افزوده یا سوداگری مالی متکی باشد، چنین گسترشی ممکن است شغل، پول یا نوآوری کافی برای پیشرفت انسان ایجاد نکند. رشد اقتصادی متمرکز در یک منطقه کوچک یا در میان چند منطقه ممکن است به کاهش مسائل جهانی مانند فقر و نابرابری کمکی نکند.

اگر رشد به قیمت تخریب محیط زیست، کاهش منابع یا تغییرات آب و هوایی باشد، ممکن است پیشرفت درازمدت انسان به خطر بیفتد. بنابراین، توسعه بین المللی تنها از رشدی حمایت میکند، که به نفع همه باشد. قوانین، کنوانسیون ها و رویه هایی که بر فعالیت های اقتصادی در مقیاس ملی و جهانی حکومت میکنند، نمونه هایی از سیاست ها، نهادها و ساختارهای حاکمیتی هستند که رشد را تعیین میکنند

ا این حال، همه سیاست ها، نهادها و چارچوب های سازمانی برای توسعه جهانی کمک کننده نیستند. سیاست‌هایی که حمایت‌گرایی تجاری، کنترل سرمایه یا ریاضت مالی را ترویج میکنند نمونه‌هایی از سیاست‌هایی که ممکن است از یکپارچگی یا سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی حمایت نکنند. کالاها، خدمات و زیرساخت های عمومی لازم برای شکوفایی انسان ممکن است توسط مؤسساتی که پاسخگو یا کارآمد نیستند، ارائه شوند.

فساد، اقتدارگرایی و دولت‌های بی‏ثبات میتوانند پیشرفت بشر به سوی صلح، برابری و آزادی را تضعیف کنند. بنابراین، سیاست‌های شایسته، نهادهای قوی و پاسخگو باید توسعه اقتصادی را هدایت کنند تا به پیشرفت جهانی نیز کمک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *