آموزش مالی و سرمایه گذاری

تحلیل اقتصادی تاثیر مهاجرت

تحلیل اقتصادی تاثیر مهاجرت

مهاجرت موضوعی بحث برانگیز است زیرا پیامدهای گسترده ای برای اقتصاد، جوامع و دموکراسی کشورهای فرستنده و پذیرنده دارد. هدف از تحلیل اقتصادی مهاجرت، بازشماری و رتبه بندی اثرات مثبت و منفی مهاجرت بر اقتصاد و جامعه است. این مقاله خلاصه‌ای از رویکردهای نظری و تجربی عمده برای تحلیل اقتصادی مهاجرت، از جمله اثرات آن بر بازار کار، بودجه دولت، تجارت بین‌الملل و نوآوری‌های تکنولوژیکی را ارائه میکند.

همچنین در مورد پیامدهای سیاست گذاری و توصیه ها و همچنین برخی از دشواری ها و محدودیت های این روش ها صحبت خواهد کرد.

تاثیرات بازار کار مهاجرت: نظریه و شواهد

بسته به کیفیت مهاجران، ساختار اقتصاد، و میزان باز بودن تجارت، مهاجرت میتواند تأثیرات متفاوتی بر نتایج بازار کار کارمندان بومی و مهاجران داشته باشد. یکی از راه های مقابله با این مشکل نظری است که بین مشاغل قابل و غیرقابل تجارت تفاوت قائل میشود. به عنوان مثال، مشاغل در زمینه تولید و توسعه نرم افزار، کالاها و خدماتی را ارائه میدهند که ممکن است به راحتی بین مناطق و کشورها مبادله شود.

برای مثال، صنایع در زمینه خرده‌فروشی و مراقبت‌های بهداشتی، نمونه‌هایی از صنایع غیرقابل تجارت هستند، زیرا محصولات و خدمات آن‌ها بیشتر در جوامع نزدیک آن‌ها استفاده میشود. بر اساس این فرضیه، در این دو گروه از مشاغل، سطح مهارت و شدت کار مهاجر، تأثیرات متفاوتی بر حقوق و اشتغال او خواهد داشت.

از روی گیش فرض مهاجران دستمزد کارگران بومی را در زمینه‌های غیرقابل تجارت کاهش میدهند. این به این دلیل است که رقابت بیشتری برای همان تعداد شغل وجود خواهد داشت، زیرا تقاضا برای محصولات و خدمات غیرقابل تجارت آنقدر افزایش میابد تا در یک حد نسبتاً ثابت باقی بماند.

تقاضا برای کالاها و خدمات قابل مبادله میتواند پاسخی برای تغییرات عرضه از طریق تجارت بین المللی باشد، بنابراین تأثیر مهاجرت روی این زمینه ها حداقلی خواهد بود. یعنی بدون تغییر دستمزد یا اشتغال کارگران بومی، کارگران به تولید و صادرات بیشتر در بخش‌های قابل تجارت کمک خواهند کرد.

اثرات بازار کار مهاجرت

اثرات بازار کار مهاجرت

تاثیرات مالی مهاجرت: مالیات و مخارج عمومی

به بیان ساده، مهاجرت تأثیر مثبتی بر امور مالی کشور میزبان دارد. این حوزه مطالعاتی به طور کلی برای به دست آوردن بینشی در مورد پیامدهای مهاجرت بر اقتصاد و جامعه و همچنین برای تدوین سیاست های موثر هزینه های عمومی و مهاجرت حیاتی است. پیامدهای مالی مهاجرت را میتوان به روش‌های مختلفی اندازه‌گیری کرد.

هر کدام از این پیامدها برای زمینه و مجموعه‌ای از سؤالات پژوهشی متفاوت است. یکی از راهبردهای رایج مقایسه مبلغ هزینه دولت برای مراقبت های بهداشتی، آموزشی و تامین اجتماعی مهاجران با مبلغی است که خود مهاجران به عنوان مالیات و سایر مشارکت های اجتماعی میپردازند.

عبارت «سهم مالی مستقیم خالص مهاجران» در واقع به همین رقم اشاره دارد. یک استراتژی متفاوت، فاکتورگیری در هر منبع و استفاده از بودجه دولتی، از جمله منابع برای خدمات عمومی، زیرساخت ها و بدهی ها است که به عنوان سهم خالص پولی مهاجران نیز شناخته میشود. جمعیت مهاجر (مانند سن، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال)، چارچوب بودجه عمومی (شامل سیاست‌های مالیاتی و رفاهی)، و میزان باز بودن تجارت و یکپارچگی اقتصادی، همگی بر اثرات مالی مهاجرت تأثیر میگذارند. در نتیجه، تأثیر پولی مهاجرت بسته به کشور، مدت زمان و ویژگی های مخارج دولتی میتواند متفاوت باشد.

اثرات مالیات مهاجرت و هزینه های عمومی

اثرات مالیات مهاجرت و هزینه های عمومی

اثرات تجاری مهاجرت: ایجاد تجارت و انحراف از تجارت

تاثیرات مهاجرتی بر روی جریان های تجاری بین کشور مبدا و سایر کشورها به عنوان اثرات تجاری مهاجرت شناخته میشود. بسته به سوابق مهاجران، سیستم اقتصادی کشور مقصد و میزان باز بودن تجارت، مهاجرت میتواند تأثیرات گسترده ای بر تجارت بین المللی داشته باشد. استفاده از مدل گرانشی تجارت دوجانبه، که جریان های تجاری را با اندازه اقتصادی، فاصله و سایر عوامل موثر بر هزینه های تجاری مرتبط میکند، یکی از رویکردهای مطالعه تأثیر اقتصادی مهاجرت بر تجارت است.

با هدف کاهش هزینه های تجاری و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، مهاجرت در مطالعات متعددی برای ترویج تجارت بین کشور محل اقامت و محل مبدا مهاجران مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از یک پارادایم تعادل عمومی که تغییر قیمت ها و دستمزدها را به عنوان نتیجه مهاجرت در نظر میگیرد، تکنیک دیگری برای بررسی تاثیر مهاجرت بر تجارت است.

برخی مطالعات با تغییر قیمت‌ها و درآمدهای نسبی کشور میزبان و شرکای تجاری آن، نشان داده‌اند که مهاجرت بر تجارت با کشورهای ثالث تأثیر می‌گذارد. این همان چیزی است که اقتصاددانان از آن به عنوان تأثیر انحرافی تجارت مهاجرت یاد میکنند. همانطور که میزان و جهت ایجاد تجارت و اثرات انحراف تجارت ممکن است بین کشورها، صنایع و دوره‌ها متفاوت باشد، تأثیر خالص مهاجرت بر تجارت نیز ممکن است متفاوت باشد.

به همین دلیل مهم است که هنگام محاسبه ارزش پولی مهاجرت، هر دو را در نظر بگیرید.

ایجاد تجارت و انحراف تجارت

ایجاد تجارت و انحراف تجارت

اثرات نوآوری مهاجرت: کارآفرینی و سرمایه انسانی

پیامدهای نوآوری مهاجرت، در اقتصاد جهانی از طریق تأثیر آن بر توسعه و گسترش مفاهیم، شیوه‌ها و فناوری‌های جدید ایجاد شده است. هم مهاجرت و هم کارآفرینی میتوانند بر توسعه فناوری ها و روش های جدید تأثیر بگذارند.

ریسک پذیری، نبوغ و اصالت همگی از ویژگی های فرآیند کارآفرینی هستند که مستلزم راه اندازی و مدیریت یک کسب و کار جدید است. راه های زیادی وجود دارد که مهاجران میتوانند به جامعه کارآفرین کمک کنند، از جمله:

  • راه اندازی شرکت های جدید برای رفع نیازهای برآورده نشده مصرف کننده یا پر کردن جایگاهی در بازار. بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، بریتانیا و آفریقای جنوبی دریافتند که مهاجران تمایل بیشتری برای کارآفرین شدن نسبت به شهروندان بومی دارند.
  • مشارکت در دیدگاه ها، مهارت ها و ارتباطات منحصر به فرد برای کمک به جرقه زدن ایده های جدید. افزایش خلاقیت و بازده ناشی از استقبال آن کشور از مهاجران میباشد. علاوه بر گسترش دسترسی به بازارها و فناوری جدید، مهاجران همچنین میتوانند به تسهیل ارتباطات تجاری و سرمایه گذاری بین کشور میزبان و کشور مبدا کمک کنند.
  • ایجاد هم افزایی از طریق همکاری با صاحبان مشاغل و کارمندان بومی. مهارت‌های شهروندان بومی را میتوان با مشارکت مهاجران تقویت کرد، که میتوانند در کل برای جامعه منافع اقتصادی ایجاد کنند.

سرمایه انسانی به مجموعه انباشته شده از مهارت ها، دانش و توانایی های ارزشمند یک فرد اشاره دارد که ممکن است برای افزایش بازده و خلاقیت سازمان استفاده شود. سرمایه انسانی میتواند به طرق مختلف توسط مهاجران تحت تأثیر قرار گیرد، از جمله:

  • آوردن دانش، تجربه و آموزش گسترده که میتواند تفکر خلاق را تحریک کند. بسیاری از مهاجران، به ویژه مهاجران به کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و آلمان، تحصیلات بیشتری نسبت به شهروندان بومی دارند. به عنوان مثال، تخصص در رشته های (علوم، فناوری، مهندسی، و ریاضیات) اغلب در کشور مهاجرپذیر کم است.
  • تأثیرگذاری بر تحقیق و توسعه علمی که میتواند منجر به اکتشافات و نوآوری شود. بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه تعداد مهاجران کمی دارند که در موضوعات و مشاغل علمی کار میکنند. در زمینه هایی از جمله بیوتکنولوژی، فناوری اطلاعات و نانوتکنولوژی، مهاجران مسئول تعداد کمی از ثبت اختراعات و مقالات دانشگاهی بوده اند.
  • بهبود کیفیت زندگی مردم محلی از طریق سرمایه گذاری در آموزش و روابط آنها. آموزش، راهنمایی یا همکاری با دانشجویان و محققان بومی یکی از راه هایی است که مهاجران می توانند کیفیت و تنوع آموزش را در کشور میزبان افزایش دهند.
کارآفرینی و سرمایه انسانی

کارآفرینی و سرمایه انسانی

 پیامدهای سیاست مهاجرت: چالش ها و توصیه ها

زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها و مناطق همگی تحت تأثیر مهاجرت قرار میگیرند و بحث در مورد آن را به موضوعی چالش برانگیز و دشوار تبدیل میکنند.

ورود، اقامت و ادغام اتباع خارجی در کشور میزبان توسط سیاست های مهاجرتی کنترل میشود. مدیریت مشکلات جمعیتی، جذب کارگران واجد شرایط، حفظ امنیت ملی، ارتقای آرمان های بشردوستانه و سایر اهداف، همگی از نتایج احتمالی سیاست مهاجرت هستند. پیامدهای سیاست مهاجرت به اثرات و مشکلات ناشی از سیاست های مهاجرتی بر کشور پذیرنده، مهاجران، کشورهای مبدأ و ترانزیت، و کشورهای محل اقامت مهاجران اشاره دارد. اثرات مهاجرت بر سیاست را می توان از زوایای مختلف بررسی کرد، از جمله:

  • تأثیرات آن بر اقتصاد شامل تغییرات در نیروی کار محلی، مخارج دولت، الگوهای تجارت بین‌المللی و قابلیت‌های توسعه محصول جدید. این نتایج مستعد تغییر در سیاست مهاجرت است که میتواند اندازه، ترکیب و پراکندگی جغرافیایی جمعیت مهاجر را تغییر دهد. مجموعه مهارت های مهاجران، مسیرهای شغلی و حتی محل اقامت آنها میتواند تحت تأثیر قوانین ملی باشد. پذیرش یا عدم پذیرش مهاجران در کشور میزبان نیز میتواند بر اقتصاد تأثیر بگذارد.
  • مهاجران میتوانند بر غنای فرهنگی، هماهنگی اجتماعی و مشارکت مدنی وطن پذیرفته شده خود تأثیر بگذارند. این نتایج ممکن است تحت تأثیر سیاست‌های مهاجرتی باشد که به جذب تازه‌واردها کمک میکند یا مانع آن میشود. صلاحیت زبانی، سطح تحصیلات و مشارکت سیاسی مهاجران همگی تحت تأثیر سیاست هایی است که از ورود آنها به کشور استقبال میکند.

هنگام در نظر گرفتن تأثیرات اجتماعی مهاجرت، مهم است که این نکته را در نظر بگیریم که افراد بومی متولد شده چگونه به مسئله مهاجران و مهاجرت نگاه میکنند.

  • تأثیر جهانی مهاجرت را میتوان در پویایی بین کشور مبدأ و کشورهایی که شهروندان به سمت آنها مهاجرت میکنند، احساس کرد. این پیامدها ممکن است تحت تأثیر سیاست مهاجرت قرار گیرند، برای مثال، تشویق یا دلسرد کردن حرکت، تقویت یا ممانعت از همکاری در مورد مسائل مهاجرت، و تغییر چشم اندازهای رشد کشورهای فرستنده و پذیرنده. به عنوان مثال، تصمیم‌گیری‌های سیاستی در مورد مهاجرت ممکن است بر حواله‌ مهاجران و فرار مغزها تأثیر بگذارد.

به همین ترتیب، زمینه های جهانی و منطقه ای مهاجرت ممکن است پیامدهای بین المللی متفاوتی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *